För Lyyti-användaren

Här finns alla svar!

 • Administrering av användarkonto

 • Dataskydd

 • Redigering av eventet

 • Deltagar- och biljettyper

 • Deltagare

 • Kommunikation

 • Listor och rapporter

 • Egna layouter

 • Enkätverktyget

 • Reskontra

 • Integrationer