För Lyyti-användaren

Här finns alla svar!

  • Administrering av användarkonto

  • Redigering av eventet

  • Deltagar- och biljettyper

  • Deltagare

  • Kommunikation

  • Listor och rapporter

  • Egna layouter

  • Enkätverktyget

  • Reskontra

  • Integrationer