För Lyyti admin-användare

Vill du veta hur du kan ändra din organisations Lyyti-inställningar? Här får du hjälp!